Hur lång är räckvidden på en elektrod?

De flesta system som finns på marknaden och som arbetar med nätfrekvensen 50 HZ har ca 5 till 20 cm i räckvidd. En del tillverkare har försett sina elektroder med en tryckluftskanal och kan därmed öka räckvidden till det dubbla eller mer men ju längre ifrån elektroden man befinner sig ju lägre blir koncentrationen av positiva och negativa elektroner. Detta innebär i sin tur att det tar längre tid att reducera statisk laddning ju längre sträcka som elektronerna måste transporteras. Som regel betraktas tryckluft som relativt dyr och flera tillverkare har därför system med elektriska fläktar som är ett mera kostnadseffektivare transportsystem. På marknaden förekommer på senare tid även system som kallas LR (long range) vilket innebär att man med annan teknik överför elektroner men med lägre frekvens vilket innebär att dessa system har sinna speciella applikationer. Kontrollera med din leverantör vilket system som gäller i just Din applikation.

Tillbaka