Är det svårt att mäta?

Nej, inte om man vet hur man skall göra. Det vanligaste är att man har en 0-referens i lokalen och därefter närmar man sig ett material som skall mätas. Ca 10 cm före objektet har man en presentation i display över storleken och polariteten på laddningen. Principen bygger på att man mäter en utstrålning via fältlinjer. Har man otur att det ligger jordat metall bakom objektet kan denna metall bryta fältlinjerna och man erhåller därför ett för lågt värde. Är man erfaren kan man i sin mätning kompensera mätdata för detta och ändock erhålla ett gott resultat.