Drar material till sig damm som är elektriskt laddat?

Ja det gör det. Attraktionskraften mellan ett material och tex. luftburna dammpartiklar söker upp varandra och dammet fastnar som tex. TV-skärmen på äldre modeller.

Potentialskillnader på 1 kVolt och högre skapar attraktioner, alltså relativt låga värden ger dessa nackdelar. Kontakta Din Antistatleverantör även för översyn av hela anläggningen. Vår erfarenhet är att det är bra att reducera den statiska laddningen men att det är lika viktigt att analyser och se var dammets uppkomst är. Detta kan vara ett detektivarbete men efteråt känner man sig nöjd när dammkällan är eliminerad eller omhändertagen.

Tillbaka