Kan man få hjälp med statisk elektricitet?

Ja det finns företag på marknaden som arbetat med problematiken dagligen. Normalt kan man kontakta dessa företag och få dessa att besöka sin produktions-anläggning. Vanligtvis är detta kostnads-fritt och man får då ett litet ”hum” om var problemen är. Skall man undersöka mer noggrant och få ett resultat så är under-sökningarna som regel mer avancerade och man får vara beredd att i vart fall stå för vissa kostnader. En del leverantörer bakar in dessa undersökningar i sin offert och som i regel består av konkreta lösningar. Kontakta Din närmaste specialist för vidare frågor.

Tillbaka