Kan statisk elektricitet vara farligt för människor?

Många gånger har man lärt sig att leva med statisk elektricitet och bortser därför från skador.

Utsättes man ofta för statiska urladdningar kan detta under olyckliga omständigheter leda till skador på nervsystem. I svåra fall kan statiska urladdningar leda till brännskador. En annan fara är att man som en reaktion på en urladdning rycker till och som en sekundäreffekt slår tex. huvudet i maskindel. Detta är en vanlig skada. Det har även hänt att man tappat verktyg i maskin när ”stöten” har kommit. Urladdningar kan vara upp till 40 000 volt eller mer.

Tillbaka