Vad är det som är så speciellt i en rengöringsprocess med damm?

I de flesta fall har damm fastnat genom attraktionen mellan dammkornen och objekten genom olikheter i potentialen. Dammpartiklarna klibbar därför fast. Det som är speciellt med våra system är att man joniserar (skapar positiva och negativa elektroner) samtidigt som man med lätt tryckluft virvlar upp de lösgjorda partiklarna och att man i en strategisk position med vakuum suger iväg dammet till en kontrollerat uppsamlingskärl. Som regel ligger ett större analysarbete bakom ett rengöringssytem som i regel alltid är anpassat speciellt till varje kund och dess produktion.

Tillbaka