Vilka faktorer påverkar statisk elektricitet?

Det är många faktorer som påverkar körbarheten och den statiska elektrici-teten. För att nämna de väsentligaste faktorerna, så beror detta på materialets förmåga att ta till sig och lagra statisk elektricitet. Detta kan man mäta fram med utrustning som ger ”halveringstiden”.

Luften fuktighet och luftens möjligheter att avleda statisk elektricitet till stativ eller jord är vidare en viktig faktor. Detta har i sin tur ett beroende på temperaturen utomhus och produktionshallens värmesystem. Oftast torkar man ut luften vid upp-värmning. Man upplever tex. att problemen med statisk elektricitet är högre under höst, vinter och förvår.

Felaktig ventilationen i produktionscell eller lokal. Det händer tex. att aktiva joniseringssytem inte får den verkan som man från början haft som avsikt, beroende på att ventilationsluften sänder iväg elektronerna i en helt annan riktning.

Den vanligaste faktorn är ändock att användaren missar rengöring och underhåll på befintliga maskiner och antistatsystem. Det händer att dessa ibland är så smutsiga så att joniserings-effekten är starkt reducerad eller på gränsen till ingen alls. Kontakta i detta läget Er leverantör för att teckna serviceavtal.

Tillbaka