LIROS Elektronik AB

LIROS erbjuder kompletta lösningar inom området automation. Företaget har sin styrka i egen produktion och utveckling. Stabilitet och kvalitet är ett ledord inom hela verksamheten, som gällt de 47 år som företaget existerat på hemmamarknad och nu även på en global världsmarknaden.

Förutom kompletta lösningar finns även ett antal patenterade agenturer och det är här samarbetet med EuroStatic AB kan växa i framtiden.

Tillbaka