MOBERGS Mekaniska AB

MOBERGS, en allsidig och flexibel mekanisk verkstad för tillverkning i korta serier. Vi har mer än 45 års erfarenhet och har ett tätt och förtroende-fullt samarbete med svensk industri.

Från idé till färdig funktion. Här finns leverantören som tar totalansvar för en komplett specialmaskin inklusive kon-struktion, tillverkning, montering, drifttagning och CE märkning.

Tillbaka