Antistatsystem

Stavar, pistoler, transformatorer och installationsmaterial.

Transformatorenhet

Transformatorenheten PUAC114 har utvecklats för att driva antistat-utrustningar som antistatstavar ABAC11, ABAC21, ABACA21, blås-munstyckena BHAC11, BHAC21 samt jonfläktkassetterna IFAC11
och IFAC21.

Antistatutrustningar används inom alla branscher för mycket varierande ändamål för avlägsnande av statisk elektricitet. Problem kan vara uppladdning som leder till pro-duktionsproblem/körbarhetsproblem, arbetsmiljöproblem eller damm- hygienproblem.

Transformatorenheten är inbyggd i en alumiumbox med lock av kapslingsklass IP65 och är helt avskärmad. Utrustningar kopplas in via en avskärmad högspänningskabel vilket garanterar en avstörningsfri installation från transformator till elektrod.

Utrustningen levererar joniseringsspänning för joniseringsutrustningar för 5 kV växel-spänning med max 5 mA ström. Enheten har 4 st utgångar. Kan fördelas upp till 16 stycken olika joniseringselektroder.

Enheten är försedd med en belyst strömbrytare som visar att utrustningen är i funktion. Transformatorn är försedd med en termosäkring vilken bryter spänningen vid en begyn-nande överbelastning. Dessutom finns en finsäkring som skydd mot kortslutning.

För utförligare information, kontakta vår applikationspersonal i Malmö nu, på nedanstående telefonnummer.

Produktinformation (pdf)

 

PILON 11

BHAC 01

Tillbaka