Rengöringssystem

Aktiva enheter som kundanpassas i tillverkningsprocesser.

RENRUM – DustAnalyzer21

dustanalyzer21

De flesta branscher strävar efter renare och bättre miljö vid sin tillverkning, bearbetning och förpackning. Stora summor kapital har investerats i tillverkningsenheten men man har inte riktigt kontroll på vad som finns i atmosfären. Luftburna partiklar är vanligast. EuroStatic AB har därför tagit fram ett analyskit bestående av Fläkt, Filter, Inspektionskamera samt kommunikation till dator för bildbearbetning och resultatpresentation via USB 3.0.

Produktinformation (pdf)

Tillbaka