Analyser / Mätningar

Vi utför analyser och mätningar på tillverkningsenheter och eller material hos kund eller i vårt laboratorium här i Malmö. Oftast är det svårt att hitta var statisk elektricitet genereras. Vi ser med våra instrument exakt var detta sker och kan på platsen föreslå olika typer av tänkbara läsningar.

Till vår hjälp använder vi oss av handburna mätare JCI140 för statisk elektricitet, Mikroskop kamera FLEXIA Cam för dokumentation av damm, 1000-dels våg SAUTER RC 2013 för bedömmning av dammängder.

Tillbaka