Rapporteringar

Efter analys och mätning, sammanställer vi ett komplett material till våra kunder i form av en rapport.

Oftast kan flera underleverantörer / avdelningar vara berörda inom Ert företag och det gäller att förmedla budskapen och resultaten på ett sådant sätt att alla förstår. Rapporten skall ju leda till åtgärder och det är här viktigt att utföra dessa så kostnadseffektivt som möjligt.

Tillbaka