INSTALLATION / Idrifttagning / Service

Idrifttagning, installation, utbildning och service är viktiga punkter vid köp av komponenter och system. Att investera i system, produkter och komponenter som saknar dessa kriterier kan för alla vara ett dyrköpt vågspel.

Just installationen är ett viktigt moment. Det är högspänning som skall hanteras och elektroder bör sitta i absolut rätt position för att ha avsedd verkan. Det är alltid en trygghet för kunden att köpa installationen från början om man är osäker.
Idag kan Vi erbjuda kompetent personal inom hela Skandinavien. Egna tekniker startar redan vid förfrågan och följer därefter hela leveranskedjan till färdigt system på maskin eller i anläggning.
Idrifttagning, installation, utbildning och service är viktiga punkter vid köp av komponenter och system. Att investera i system, produkter och komponenter som saknar dessa kriterier kan för alla vara ett dyrköpt vågspel.
Vi erbjuder kompetent personal i hela Skandinavien. Egna tekniker startar redan vid förfrågan och följer därefter hela leveranskedjan till färdigt system på maskin eller i anläggning.

Tillbaka