Antistatsystem

Tillbaka

Grafik / Tryck – Bläckstråleskrivare

Att skriva med bläckstråleskrivare i den löpande produktionen är i dag mer vanligt än sällsynt. Kravet på spårbarhet i tillverkningsprocessen är ett måste, framförallt inom läkemedels och livsmedelsindustrin. Sofistikerade skrivare kräver bra förutsättningar. Stora resurser satsas på förpackningsteknik och kostnadsoptimerad tillverkning. Maskineriet skall ha en hög kapacitet och stor tillgänglighet. Märkningen sker flygande, d.v.s. man skriver aktuella streckkoder (EAN), datum och maskinlinjeinformation under transportens gång.

Förpackningsmaterial idag, består oftast av syntetmaterial. Olika plastsorter i lamellutförande för bevaring av aromer och fuktbalanser förekommer. Friktionerna mellan plast och hanteringsenheterna är samtidigt stora och statiska laddningar är därför vanligt förekommande. Då denna obalans råder kan skriften vara diffus och oklar i kontraster och kvalitet. Oftast klagar man felaktigt på bläckstråleskrivarna.

Bläckdropparna som passerar skrivhuvud är normalt uppladdade negativt eller positivt. Har då förpackningen samma potential, uppstår en repliering med suddig skrift som resultat. Med antistatstaven som är joniserande och luftforcerad, neutraliseras objektet och en klar skrift framträder oavsett miljö. Stavarna skall placeras omedelbart före skrivarna. Vid riktigt svåra fall kan man även motladda objektet med laddningselektrod.

Tillbaka