Glas / Coating optik

Tillbaka

Optik för konsument blir allt mer avancerad och för att nämna glasögon så har man många valmöjligheter. Man kan få dessa fotokromatiska, reflexbehandlade, tonade i olika färgskalor etc. Metoden som tillämpas är vad vi dagligen benämner ”Coating”. Detta innebär att man belägger mycket tunna kemiska preparat som i ugnar härdas i olika temperaturer. Kravet på renhet är här ytterst viktig.

Vi har här utvecklat ett system som eliminerar yttre faror i tillverkningsmiljön och som bygger på aktiv jonisering vid rätt tillfälle och i rätt dos.

Tillbaka