Antistatsystem

Tillbaka

Screentryck / Glas

Vid screentryck av glas, stryker det elastiska rakelbladet färgen över en finmaskig kliché och färgen pressas med hög friktion ned mot objektet som skall dekoreras. Här uppstår då alltid en hög statisk laddning på tryckobjekt såväl som i kliché. Under ogynnsamma förhållanden kan små urladdningar ske i klichén och man bränner små hål varvid tryckresultatet efterhand blir felaktigt. Genom att aktivt jonisera området för friktionen kan man öka livslängden högst väsentligt och tryckkvaliteten håller en jämn och hög klass.

Screentryck / Laminat / Papper

Vid screentryck av papper, laminat eller textil, stryker det elastiska rakelbladet färgen över en finmaskig kliché och färgen pressas med hög friktion ned mot objektet som skall dekoreras. Här uppstår då alltid en hög statisk laddning på tryckobjekt såväl som i kliché. Under ogynnsamma förhållanden kan små urladdningar ske i klichén och man bränner små hål varvid tryckresultatet efterhand blir felaktigt. Genom att aktivt jonisera området för friktionen kan man öka livslängden högst väsentligt och tryckkvaliteten håller en jämn och hög klass.

Grafik / Tryck – Ark inmatning

Ark – inmatning i tryckerimaskiner är aldrig helt problemfria. Olika papperskvaliteter i kombination med torr luft och låga temperaturer medför oftast att mer än ett ark matas in samtidigt! Detta resulterar i maskinstopp och tid får läggas ned på att rensa undan. Detta stör effektiviteten och kapaciteten, maskinen kan inte utnyttjas fullt ut. Statiska laddningar är vanligt förekommande.

Vår lösning är här av standardtyp vilket innebär att två stycken motplacerade jonblåsmunstycken monteras på speciella fjädrande fästen så att jonisering med hjälp av tryckluften neutraliserar de översta arken, samtidigt som lite luft mekaniskt lyfter översta arken försiktigt i bakkanten på magasinet.

Grafik / Tryck – Ark utmatning

Ark – utmatning kan ibland vara lika komplicerat som ark – inmatning. Nya moderna maskiner arbetar oftast med s.k. digitaltryck. Huvudkomponenterna är ett pulver och man laddar ”Master – trumman”, som därefter suger till sig de olika kulörerna som skall utgöra bild och text. I princip är detta en stor industriell laserskrivare med mycket hög upplösning och hög kapacitet även för små upplagor.

Det ligger i sakens natur, att arken har en hög statisk laddning vid utmatningen. Detta medför ett stort merarbete i efterbehandlingen. Normalt förebygger tillverkarna detta redan från början med kolfiberborstar eller något system som aktivt neutraliserar laddningarna. På våra breddgrader räcker emellertid nämnda åtgärder ej till och ideliga stopp och haverier sker dagligen.

Bilden ovan visas vårt aktiva system med två stycken enkla antistatstavar som joniserar med hög koncentration alla ark, både uppifrån och underifrån, som skall fångas upp i utmatningsbordet. Effekten är så god att man i de flesta fall ej behöver använda skakfunktionen i ark – bordet.

Grafik / Tryck – Bläckstråleskrivare

Att skriva med bläckstråleskrivare i den löpande produktionen är i dag mer vanligt än sällsynt. Kravet på spårbarhet i tillverkningsprocessen är ett måste, framförallt inom läkemedels och livsmedelsindustrin. Sofistikerade skrivare kräver bra förutsättningar. Stora resurser satsas på förpackningsteknik och kostnadsoptimerad tillverkning. Maskineriet skall ha en hög kapacitet och stor tillgänglighet. Märkningen sker flygande, d.v.s. man skriver aktuella streckkoder (EAN), datum och maskinlinjeinformation under transportens gång.

Förpackningsmaterial idag, består oftast av syntetmaterial. Olika plastsorter i lamellutförande för bevaring av aromer och fuktbalanser förekommer. Friktionerna mellan plast och hanteringsenheterna är samtidigt stora och statiska laddningar är därför vanligt förekommande. Då denna obalans råder kan skriften vara diffus och oklar i kontraster och kvalitet. Oftast klagar man felaktigt på bläckstråleskrivarna.

Bläckdropparna som passerar skrivhuvud är normalt uppladdade negativt eller positivt. Har då förpackningen samma potential, uppstår en repliering med suddig skrift som resultat. Med antistatstaven som är joniserande och luftforcerad, neutraliseras objektet och en klar skrift framträder oavsett miljö. Stavarna skall placeras omedelbart före skrivarna. Vid riktigt svåra fall kan man även motladda objektet med laddningselektrod.

Tillbaka