Rengöring

Tillbaka

Plast / Laminat / Label / Löpande etikett

Banrengöringssytem integrerar funktionerna avladdning, renblåsning och vakuum i en enhet. Förutom ett enkelt montage på även mycket begränsade utrymme, ger den integrerade enheten prestanda som vida överstiger vad som kan åstadkommas med de tre momenten utförda separat eller om något moment utelämnas. Det är allmänt känt att elektrostatiskt uppladdade ytor drar till sig damm och smuts. Den elektrostatiska attraktionskraften mellan laddade banor och partiklar är flera gånger så stark att det inte går att med sug- eller blås- luft lösgöra partiklarna från ytan.

Med den integrerade blåsande antistatstaven får man en avladdning av ytan och partiklar, samtidigt som blåsluften hjälper till att lyfta partikeln från ytan så att den kan transporteras bort med vakuumluften. Processen är helt beröringsfri. Systemet består av två vakuumramper med integrerade blåsande antistatstavar, en transformatorenhet, en montageplåt som monteras fast i maskinstativ, vakuumslangar och vakuumenhet samt tryckluftslang och tryckluftregulator.

Plast / IMD / Formsprutning

IMD (In Mould Decoration) är idag ett vanligt sätt att skapa dekor, bild och text direkt på föremål när man formsprutar olika detaljer. Normalt ligger det förtryckta materialet på en folierulle som synkroniseras med formsprutans arbetscykel och gjutes ihop inuti verktygen. Folien är ytterst tunn och består av plast med ytterst goda förutsättningar att nå höga statiska laddningar. Detta skapar i sin tur möjligheter att attrahera luftburna dammpartiklar som följer med in i pressens verktyg. Detta vill man undvika. På bilden visas en korsvis rengöringsprincip.

Ett speciellt munstycke har utvecklats, där folien transporteras emellan 2 enheter och blir där bearbetade i fyra olika processteg. Syftet är att folien skall lämna rengöringsenheten i ett rent skick så att damm och partiklar inte bygges upp inuti formsprutans verktyg. Systemet arbetar beröringsfritt och kräver minimalt underhåll. Enheten joniserar alla ytor av folien, renblåser med tryckluft och därefter suger upp partiklar med anslutet vakuumsystem.

Tillbaka