Antistatsystem

Tillbaka

Bagagehantering / Flygplatser

Bagagehantering är idag helt automatiserat på alla större flygplatser. Ovan jord står passagerarna och väntar tålmodigt på sitt bagage. En våning ner, döljer sig ett gigantiska transportsystem med remdrivna banor och växlar. Styrsystem med streckkodläsare, fotoceller och andra sofistikerade sensorer avgör på bråkdelar av sekunder om ett bagage skall gå hit eller dit. Tillförlitligheten måste vara i toppklass. Alla transportbanor är uppbyggda med gummi och metallvalsar. Dessa driver gummiremmar och transporterar bagage till rätt position. Ett flertal växlar är uppbyggda på samma sätt och leverantörerna har vinnlagt sig med konstruktionslösningar som skall göra systemet så tyst som möjligt.

Detta har man klarat ut med gummimellanlägg och annat skumgummidämpande material. Detta resulterar i ett stort antal högspänningsgeneratorer där remmar och band laddar upp och ljudisolering skapar galvanisk isolering till jord och detta skapar kraftiga magasinerade laddningar i ett flertal maskindelar.  Överslag till sensorer och personal sker då konstant med driftstörning som följd. Vi neutraliserar och reducerar dessa statiska laddningar med passiva rostfria specialborstar och aktiva joniseringssytem. Anpassade fläktar transporterar positiva och negativa joner över stora anläggningsytor. Härigenom får man en störningsfri och ren anläggning med litet underhåll. Operatörerna arbetar säkert utan överraskningar.

Tillbaka