Rengöring

Tillbaka

Kamera / Optik

Rengöring av kamerahus är oftast ett krav för felfria foto. Dagens digitalkameror har en känslig fotosensor på åtskilliga megapixlar. Inuti huset kan minsta dammkorn eller smutspartikel få förödande konsekvenser på det färdiga fotot. Visserligen kan man i RAW-filer enkelt laga dammskador på ett taget foto men originalet är ju alltid bäst.

Det ligger i sakens natur, att var gång man skiftar objektiv, att ett större antal luftburna partiklar suges in i kamerahuset. Attraktionen uppstår genom att de luftburna partiklarna och dammkornen har en potential och kamerahuset en annan. Med jonsköljning neutraliserar man allt och med hjälp av den kondensvattenfria tryckluften blåser man försiktigt ut partiklarna. Vårt system innehåller 1 st. pistol, transformator, luftregulator med kondensfilter samt 2,0 m kablar för spänning och tryckluft. Systemet levereras färdigkopplat och provkört på vår fabrik och kan sättas i drift direkt. Upptill 4 st. pistoler kan kopplas till en och samma transformator.

Att enbart spola huset med rå tryckluft kan få förödande konsekvenser. Friktionen mellan kamerahus och luft skapar stora statiska laddningar och på så sätt kan flera tusentals partiklar sugas in i huset. Det är även viktigt att tillse att den matande luften så att den inte innehåller smörjämne eller vatten. Tryckluften skall vara ren och torr innan jonsköljning sker. Trycket  på luften måste vara väl avstämt så att inga fysiska skador uppstår inuti kamerahuset.

Tillbaka