Glas / Coating optik

Tillbaka

Optik för konsument blir allt mer avancerad och för att nämna glasögon så har man många valmöjligheter. Man kan få dessa fotokromatiska, reflexbehandlade, tonade i olika färgskalor etc. Metoden som tillämpas är vad vi dagligen benämner ”Coating”. Detta innebär att man belägger mycket tunna kemiska preparat som i ugnar härdas i olika temperaturer. Kravet på renhet är här ytterst viktig.

Vi har här utvecklat ett system som eliminerar yttre faror i tillverkningsmiljön och som bygger på aktiv jonisering vid rätt tillfälle och i rätt dos.

Fordonsglas

Även vid manuell hantering av tex. fordonsglas, skapas som regel alltid stora statiska laddningar. Här gäller det att hålla de tillverkade objekten neutrala då de i annat fall fungerar som stora paraboler och drar till sig damm och smuts. Fordonsglas är idag till 80 % i laminerat utförande och bidrar med att binda statiska laddningar.

Vi har utvecklat ett system som stegvis rapporterar om faror vid denna hantering och där vi i varje steg kan föreslå kostnadseffektiva åtgärder med uppföljning.

Tillbaka