Rengöring

Grafik / tryck

Vid tryck och varmprägling av dekorfolier på plastprodukter, är det av största vikt att objektet är rent och fritt från damm och partiklar. Minsta stoff kan ödelägga en stor del av produktionen och skada tryckdon och klichéer. Statiska laddningar utgör en stor faktor och innebär att damm och smuts fastnar på produkten. Förutom det kasserade materialet måste maskinen gå i produktionsstopp, för rengöring och oftast omträdning av folier och material. Kostnader går till spillo och leveransförseningar är inte helt ovanliga.

Bilden ovan visar vårt aktiva system som med två stycken munstycke joniserar, med hög koncentration, alla förbipasserade objekt samt att med tryckluftens hjälp, föra bort damm och partiklar från materialet. På strategiska ställe har man här monterat vakuummunstycke som på ett rationellt sätt hanterar och lagrar alla lösgjorda partiklar. Joniseringsmunstycket matas av en högspänningsenheten som i sin tur kan serva upp till 16 st. munstycke. Anläggningen är knuten till ett vakuumsystem E-Pak.

Plast / Laminat / Label / Löpande etikett

Banrengöringssytem integrerar funktionerna avladdning, renblåsning och vakuum i en enhet. Förutom ett enkelt montage på även mycket begränsade utrymme, ger den integrerade enheten prestanda som vida överstiger vad som kan åstadkommas med de tre momenten utförda separat eller om något moment utelämnas. Det är allmänt känt att elektrostatiskt uppladdade ytor drar till sig damm och smuts. Den elektrostatiska attraktionskraften mellan laddade banor och partiklar är flera gånger så stark att det inte går att med sug- eller blås- luft lösgöra partiklarna från ytan.

Med den integrerade blåsande antistatstaven får man en avladdning av ytan och partiklar, samtidigt som blåsluften hjälper till att lyfta partikeln från ytan så att den kan transporteras bort med vakuumluften. Processen är helt beröringsfri. Systemet består av två vakuumramper med integrerade blåsande antistatstavar, en transformatorenhet, en montageplåt som monteras fast i maskinstativ, vakuumslangar och vakuumenhet samt tryckluftslang och tryckluftregulator.

Tillbaka

Grafik / Screen / Tryck / Etikett