Antistat

Tillbaka

Plastfolie livsmedel

Vid förpackning av flasktråg uppstår kraftiga statiska laddningar i plastfolien vid separationen, som kan liknas vid en friktion. Laddningarna på folieskikt är upp emot ca 60 kVolt. Plastrullen magasinerar dessa laddningar och kan i sig själv bära laddningar upp till mer än 100 kVolt/kvcm. Detta resulterar i att plastfolien vill gå sin egen väg och haverier uppstod kontinuerligt, med driftstopp som följd.

Vår lösning består i att på strategisk position, jonblåsa folien med jonfläktkassetten varefter maskinen själv kontrollerar foliens väg. Dessutom erbjöds en neutral folie och foliens tidigare förmåga att dra till sig luftburet damm och andra partiklar upphörde helt. Produkten upplevdes i sin förpackning som ren och felfri.

Tillbaka