Papper – Antistatsystem

Tillbaka

Material i rörelse blir nästan alltid statiskt uppladdat. Detta skapar oro i hantering och materialet som produceras, hamnar inte där det skall vara. Personal och operatörer irriteras av att ideligen rätta till flödet och oftast får man stötar. Ytbehandlat papper bibehåller statiska laddningar under en längre tid.

Friktionen i hanteringen är den stora boven i kombination med att materialet är isolatoriskt. Vi joniserar aktivt med system som skapar positiva och negativa joner. Detta innebär att laddningarna reduceras till en hanterbar nivå. Bilden visar ett fall där jonblåsmunstycket löser problemet.

Tillbaka