Antistatsystem

 Tillbaka

Upprullning / textil / non-woven

En vanligt förekommande applikation är statiska laddningar vid upprullning. Vid upprullning eller avrullning av icke ledande material, som textiler, plaster, papper gummi etc. alstras statiska laddningar till den grad att kraftiga gnistbildningar orsakar driftstörningar av olika slag. För operatörer som handskas med de färdiga rullarna är det bekymmersamt när man tar på dessa.

Jonfläktkassetten  som matas av en högspänningstransformator, joniserar luften och laddningarna reduceras till knappt mätbara nivåer. Jonfläktkassetten har en kapacitet motsvarande ca 300 kbm/tim, varför även zoner runt omkring blir neutrala. Även personal och operatörer upplever en förbättrad arbetsmiljö. Jonfläktarna tillverkas i längder upp till 2,8 meter, (2 100 Kbm/tim) och kan förses med filterinsatser. Alternativa lösningar är joniseringsstavar av LR-typ.

Textil / miljö

Vid automatisk hantering av textilplagg uppstår som regel alltid statisk elektricitet. Plaggen i sig själv, kan bära laddningar upp till <100 kVolt. Laddningarna uppstår vid friktion och beröring mellan plagg och intill liggande maskindelar. Effekterna är beroende av klimatet. D.v.s. På vinterhalvåret är problemen större och på sommarhalvåret något mindre.

Plaggen som från början består av en liten del konstfiber har efter några tvättar helt ändrat karaktäristik och har därför mycket goda egenskaper att skapa och bibehålla höga laddningar. Elektroniska terminaler och sensorer slås ut, plaggen suger åt sig luft- och golvbundna damm- och smutspartiklar. Personalen upplever obehag vid beröring.

Vid ovanstående lokal om ca 80 kvm har vi löst hela problematiken med två stycken strategiskt placerade jonfläktkassetter som matas av en högspänningsenhet . Underhållet är minimalt och driftskostnaderna låga. Jonfläktkassetterna ger ca 500 kbm joniserad luft per timme. Reduceringstiden är ca 5 minuter i hela utrymmet.

Tillbaka