Antistat

Tillbaka

Transport / Flex-link

Moderna transportsystem är oftast idag uppbyggt med plast- eller nylon- komponenter. Sinnrika system gör det möjligt att med relativt låg friktion transportera material långa sträckor integrerat med olika bearbetningsfaser. Erfarenheten visar att den minimerade friktionen ändock skapar attraktioner mellan luftburet damm och länksystemet som då består av nylon eller plast.

När de luftburna partiklarna fastnar i länksystemet uppstår genast en förslitning i drivanordningar och planlägg. Genom att montera antistatsystem på strategiska positioner förlänger man servicetiden väsentligt. Ett byte av länksystemet är som regel alltid kostsamt och bryter produktionen med ytterliggare kostnader som följd. Att hålla länksytemet rent och neutralt lönar sig efter kort tid. Som bonus erhåller man en behaglig arbetsmiljö för personal och maskinoperatörer. Vår personal i Malmö hjälper Er med dimensionering av antistatsystem i Er anläggning.

Tillbaka