Vi hanterar statisk elektricitet, damm och partiklar

Välkommen till

EuroStatic AB

Vi vänder oss i första hand till tillverkande industri och företag i södra Sverige och norra Europa som i sina anläggningar och tillverkningsenheter har olägenheter med statisk elektricitet och dammansamlingar som är till nackdel för det man producerar. Även förbättringar inom arbetsmiljö i hygienavseende ser vi som en tillväxtmarknad.

EuroStatic AB kan idag erbjuda sina tjänster till nästan alla förekommande branscher. I begynnelsen var fokus inställt på i första hand plastindustri men i takt med att syntetmaterial och konstfiber trängt in i så gott som alla branscher har vi byggt upp erfarenhet för nästan alla branscher.

Nyhetsarkiv

Vi ställer ut på easyFairs PLASTTEKNIK

Under 18 till 19 maj ställer vi på Easy Fairs i Malmö. Vi ser fram emot just Ert besök! easyFairs PLASTTEKNIK är nordens största mässa för plast- och gummiindustrin. 18-19 maj 2010, 9.00-16.00, Malmö Arena

Vi ställer ut på easyFairs PLASTTEKNIK 2011

Precis som förra året ställer vi ut på easyFairs i Malmö. Vi välkomnar alla att besöka vår monter den 4:e och 5:e Maj. Väl mött! easyFairs PLASTTEKNIK är nordens största mässa för plast- och gummiindustrin. 4-5 maj 2010, 9.00-16.00, Malmö Arena

RENRUM – DustAnalyzer21

De flesta branscher strävar efter renare och bättre miljö vid sin tillverkning, bearbetning och förpackning. Stora summor kapital har investerats i tillverkningsenheten men man har inte riktigt kontroll på vad som finns i atmosfären.