Tjänster

Analyser / Mätningar

Vi utför analyser och mätningar på tillverkningsenheter och eller material hos kund eller i vårt laboratorium här i Malmö.

Oftast är det svårt att hitta var statisk elektricitet genereras. Vi ser med våra instrument exakt var detta sker och kan på platsen föreslå olika typer av tänkbara läsningar.

Till vår hjälp använder vi oss av handburna mätare JCI140 för statisk elektricitet, Mikroskop kamera FLEXIA Cam för dokumentation av damm, 1000-dels våg SAUTER RC 2013 för bedömmning av dammängder.

Rapporteringar

Efter analys och mätning, sammanställer vi ett komplett material till våra kunder i form av en rapport.

Oftast kan flera underleverantörer / avdelningar vara berörda inom Ert företag och det gäller att förmedla budskapen och resultaten på ett sådant sätt att alla förstår. Rapporten skall ju leda till åtgärder och det är här viktigt att utföra dessa så kostnadseffektivt som möjligt.

Komponentleveranser

De flesta företag har väldigt duktiga och erfarna medarbetare. Detta gör att man själv lättare kan beställa komponenter och sköta integration och installation.

Därför har komponentleveranser ökat i omsättning. Vi satsar på korta leveranstider och bra beskrivning på komponenter i form av datablad.

Kompletta funktioner

Många kunder vill köpa färdiga funktioner. Upphandlingarna blir enklare och man har själv möjligheten att satsa på sin egen kärnverksamhet.

Eurostatic AB är erfarna leverantörer av kompletta och komplexa funktioner där integrationen i befintliga maskinanläggningar är vardagsfrågor.

INSTALLATION / Idrifttagning / Service

Idrifttagning, installation, utbildning och service är viktiga punkter vid köp av komponenter och system.

Att investera i system, produkter och komponenter som saknar dessa kriterier kan för alla vara ett dyrköpt vågspel. Just installationen är ett viktigt moment. Det är högspänning som skall hanteras och elektroder bör sitta i absolut rätt position för att ha avsedd verkan. Det är alltid en trygghet för kunden att köpa installationen från början om man är osäker. Idag kan Vi erbjuda kompetent personal inom hela Skandinavien. Egna tekniker startar redan vid förfrågan och följer därefter hela leveranskedjan till färdigt system på maskin eller i anläggning.

Idrifttagning, installation, utbildning och service är viktiga punkter vid köp av komponenter och system. Att investera i system, produkter och komponenter som saknar dessa kriterier kan för alla vara ett dyrköpt vågspel.
Vi erbjuder kompetent personal i hela Skandinavien. Egna tekniker startar redan vid förfrågan och följer därefter hela leveranskedjan till färdigt system på maskin eller i anläggning.