Trä / Golv

Rengöring – Trä / Golvframställning

Banrengöring vid snabba tillverkningsförlopp där det gäller att ha rent i produktionsflödet. Tekniken bygger på att i ett och samma moment jonisera, förflytta med blåsfunktion och vakuum samtidigt. Partiklar mellan dekor och stomme innebär kassation. Även minsta lilla korn ger synbara felaktigheter.

Attraktionskrafterna mellan objekt och dammpartiklar, beror till stora delar av att objektet har laddats upp statiskt i hanteringen via valsar och drivremmar. Att reducera den statiska laddningen samtidigt som man blåser och vakuumsuger har visat sig effektivt i många applikationer. De flesta kunder förundras alltid över dammängder som hamnar i uppsamlingskärlen.

laminat

Miljö

Jonisering / Bakteriereducering

Syre är vid normal temperatur en gas O/2 och förekommer i atmosfären i en halt av ca 21 %. Jordatmosfärens syre skapas nästan enbart genom biologisk fotosyntes. Oftast återfinns höga syrenivåer i skog och vid annan rikhaltig växtlighet. Vid måttlig mängd Ozon brytes mikroorganismer ned som vanligtvis orsakar oönskade dofter som vi människor reagerar starkt emot. När mikroorganismerna har rätt miljö för tillväxt kan olika svamparter med lätthet frodas vilka i sin tur kan leda till röta och mögel. Vid nedbrytning av mikrobiologiskt material omvandlas dessa till koldioxid och vatten.

En ekologisk och naturlig process, som dessutom är helt ofarlig och påskyndas i måttlig omfattning med hjälp av balanserad jonisering. Vår styrka är att dimensionera systemet så att det är anpassat till varje utrymme utan att skada. Vi tar stor hänsyn till befintliga ventilationer och beräknar kostnadsfritt ett system för våra kunder.

miljö

Service / Installation

Idrifttagning, installation, utbildning och service är idag en självklarhet. Att investera i system och produkter som saknar dessa kriterium är för alla ett dyrköpt vågspel. Vi kan erbjuda kompetent personal i hela Skandinavien. Egna tekniker startar redan vid förfrågan och följer därefter hela leveranskedjan till färdigt system på maskin eller i anläggning.

Enkla byggmoduler i kombination med noggrann analys och dimensionering skapar från början en trygghet för våra slutkunder. Samtliga enheter är uppbyggda på enkla funktioner. En leverans från oss står för lång livslängd, bred komplexitet och hög kostnadseffektivitet.