Vi hanterar statisk elektricitet, damm och partiklar

Välkommen till EuroStatic AB

Vi vänder oss i första hand till tillverkande industri och företag i södra Sverige och norra Europa som i sina anläggningar och tillverkningsenheter har  olägenheter med statisk elektricitet och dammansamlingar som är till nackdel för det man producerar. Även förbättringar inom arbetsmiljö i hygienavseende ser vi som en tillväxtmarknad.

EuroStatic AB kan idag erbjuda sina tjänster till nästan alla förekommande branscher. I begynnelsen var fokus inställt på i första hand plastindustri men i takt med att syntetmaterial och konstfiber trängt in i så gott som alla branscher har vi byggt upp erfarenhet för nästan alla branscher.